De Gratis Makelaar onderdeel van DGM B.V. verwerkt de gegevens van de gebruikers in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden bijvoorbeeld geregistreerd om de gebruiker de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken, om contact op te nemen indien door de gebruiker een bod is uitgebracht, voor het uitvoeren en opmaken van de koopovereenkomst, voor de verbetering van de dienstverlening en om de website goed te laten functioneren en te verbeteren.

Door De Gratis Makelaar worden onder meer de volgende gegevens verwerkt:

- voor- en achternaam;

- geboortedatum;

- adres;

- telefoonnummer;

- emailadres;

- gegevens over de activiteiten van de gebruiker op de website;

- IP-adres;

De gebruiker heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien. Op verzoek wordt de informatie volgens de aanwijzingen van de gebruiker gewijzigd of verwijderd. De verzoeken tot inzage of correctie van de gegevens kunnen worden gericht tot De Gratis Makelaar via info@degratismakelaar.nl.

De Gratis Makelaar zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de (persoons)gegevens van de gebruiker te beveiligingen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Betrokkenen kunnen een klacht kan indienen bij de relevante privacytoezichthouder.

De bewaartermijn van de gegevens:

De verstrekte persoonsgeggeven worden voor een termijn van 10 jaar bewaard. Tenzij gebruiker tussentijds verzoekt de gegevens te verwijderen.